За гостите

Гостите на къщата, са  хора които обичат качествения живот.
Компания от приятели, колеги, ценители, които са в търсене на уюта
на селото и се доближават до балансиран начин на живот.
Чист въздух, природа и море в споделеност с любимите хора, какво почвече му е нужно на човек?